Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

shithappenss
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viainnocencja innocencja

September 30 2019

shithappenss
7902 757d 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viainnocencja innocencja
shithappenss
Reposted fromDennkost Dennkost viainnocencja innocencja
shithappenss
9201 5ca9 500
Reposted fromtichga tichga viagdziejestola gdziejestola

September 28 2019

shithappenss
Człowiek powinien mieć takiego swojego człowieka. Do kochania, do przytulania. Na spacer i żeby napić się herbaty w chłodny wieczór. Powinien mieć takiego "swojaka", któremu powierzy tajemnice, rozterki, podzieli z nim radość i łzy. Człowiek powinien mieć do kogo otworzyć usta i serce. Wtedy to życie ma sens.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainnocencja innocencja
shithappenss
Nie zapominaj o ludziach, że mają grypę, imieniny, małe kłopoty nudne historyjki do opowiedzenia przez telefon. Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu. I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora "Memento"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainnocencja innocencja

September 15 2019

shithappenss
5488 c02c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
shithappenss
8360 6953 500
Reposted fromsolaceinthesky solaceinthesky viairmelin irmelin
shithappenss
9353 85c5
Reposted fromanheros anheros viairmelin irmelin
shithappenss
7781 7435 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viairmelin irmelin
shithappenss
0389 9bf6 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
shithappenss
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
shithappenss
7063 03f1 500
It's not just a phase mom.
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viairmelin irmelin
shithappenss
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
shithappenss
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— znalezione
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasatyra satyra
shithappenss

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted fromextract extract viainnocencja innocencja
1410 3ec9
Reposted fromdatfeel datfeel viainnocencja innocencja
shithappenss
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viainnocencja innocencja

September 04 2019

shithappenss
1906 24e8 500
Reposted fromkelu kelu viainnocencja innocencja
shithappenss
4190 8826
Reposted fromursa-major ursa-major viainnocencja innocencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl