Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

shithappenss
6127 1d00
Reposted fromsiara siara viairmelin irmelin
shithappenss
6024 6797 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialoveveryone loveveryone
shithappenss
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaalwayshappy alwayshappy

November 09 2018

shithappenss
shithappenss
4175 1dff
These apartments belong to Chandler & Joey and Monica & Rachel.

November 06 2018

shithappenss
2764 291a 500
Reposted fromgrobson grobson viajustmine justmine
shithappenss
6358 5285 500
Reposted fromslid0 slid0 vialoveveryone loveveryone
shithappenss
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
shithappenss
9203 f956 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaromantycznosc romantycznosc

November 03 2018

shithappenss
9250 1779
Reposted fromunterland unterland viaAtari Atari
shithappenss
Reposted fromkels kels viaAtari Atari

November 02 2018

shithappenss
1812 84e5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapetro petro
shithappenss
8934 f4a0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapetro petro
shithappenss
shithappenss
7871 fa08 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapanpancerny panpancerny
shithappenss

November 01 2018

shithappenss
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viaapatyczna apatyczna
shithappenss
2300 13d0
Reposted fromsz sz viaunsuccessful-abortion unsuccessful-abortion

October 31 2018

shithappenss

Pomóż sobie sam

1. Kochaj siebie takim, jakim jesteś. 2. Nigdy nikomu nie zazdrość. 3. Jeśli się sobie nie podobasz, zmień się. 4. Złość, obraza, krytyka siebie i innych to najbardziej szkodliwe emocje dla zdrowia. 5. Jeśli coś postanowiłeś, działaj. 6. Pomagaj biednym, chorym, starym i czyń to z radością. 7. Nigdy nie myśl o chorobach, starości, śmierci. 8. Najlepszym lekarstwem na choroby i starość jest miłość. 9. Twoimi wrogami są: obżarstwo, chciwość, uleganie własnym słabościom. 10. Troski prowadzą do zejścia z tego świata. Wzdychania niszczą ciało człowieka. 11. Największym grzechem jest strach i podłość. 12. Najlepszym dniem jest dzień dzisiejszy. 13. Najlepsze miasto to to, w którym ci się najbardziej powodzi. 14. Najlepsza praca to ta, którą lubisz. 15. Największy błąd - utrata nadziei. 16. Największy prezent, który możesz podarować lub otrzymać, to miłość. 17. Największe bogactwo to zdrowie.
Reposted frompastelina pastelina viamadson madson
shithappenss
9177 32e7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl