Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

shithappenss
0832 77df
Reposted fromscorpix scorpix viagdybam gdybam
shithappenss
5029 0f6f
Reposted fromohshit ohshit viacherrycokee cherrycokee
shithappenss
shithappenss
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacherrycokee cherrycokee
shithappenss
3632 dbce 500
shithappenss
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata

August 15 2017

shithappenss
0411 f349 500

70rgasm:

Bob Dylan and Suze Rotolo, 1963

shithappenss

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
shithappenss

Przy Tobie
jak woda zmieniam 
stany skupienia
przeważnie
nie mogąc skupić się 
w ogóle.

~"Sparaliżuj mnie oddechem"

Reposted fromUndomiel Undomiel viagdziejestola gdziejestola
shithappenss
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
shithappenss
pokochaliśmy się
tak nagle
nie zdążyłam nawet
pożegnać się
z tamtą miłością
zrzuciłam ją tylko z siebie
pospiesznie
jak ubranie
w twoim pokoju
— Bożena Orszulak
Reposted fromhisteryczna histeryczna viagdziejestola gdziejestola
shithappenss
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
shithappenss
Kłamię Cię każdego dnia, ale Ty, Ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie.
— Myslovitz
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola

August 14 2017

2844 73c7
Reposted fromtron tron viaAtari Atari
shithappenss
shithappenss
8684 4441 500

70rgasm:

Stanley Kubrick taking a mirror selfie with his daughter, Vivian Kubrick, while Jack Nicholson thought it was a photo of him, on the set of The Shining, 1980.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl