Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2019

shithappenss
3755 59a8 500
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viainnocencja innocencja
shithappenss
2705 e54a 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialeonette leonette
shithappenss
0580 2034 500
Reposted fromniemoc niemoc vialeonette leonette
shithappenss
way harder
Reposted fromcube cube viainnocencja innocencja
shithappenss
0916 6234
Reposted fromteijakool teijakool viainnocencja innocencja
shithappenss
8093 dd06 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viagdziejestola gdziejestola

March 30 2019

shithappenss
7561 f385 500

March 22 2019

shithappenss
8907 0494 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakarrolka karrolka
shithappenss
4208 6893 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
shithappenss
4143 5b54 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
shithappenss
shithappenss
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRozaa Rozaa
shithappenss
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRozaa Rozaa
shithappenss
2518 5b4a 500
Reposted fromKuishi Kuishi viatwice twice
shithappenss
3724 dd72 500
Reposted frompiehus piehus viaschrodingersdog schrodingersdog

March 11 2019

shithappenss
0358 4042 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
shithappenss
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves

March 06 2019

shithappenss
6266 3b5b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

Creative photos from mom and her two daughters

shithappenss
6374 cb3a 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl