Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

shithappenss
3319 4107 500
Reposted frompiehus piehus viasatyra satyra

September 15 2018

shithappenss


1973. Some things never change
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viagket gket
shithappenss
2381 eea0 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viastraycat straycat
shithappenss
0429 21dc
Reposted fromGIFer GIFer viastraycat straycat
shithappenss

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaSecret-Obsession Secret-Obsession
shithappenss
9694 d6d2 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viaHogattaa Hogattaa
shithappenss
3265 565f
Reposted fromteijakool teijakool viaHogattaa Hogattaa
shithappenss
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Ks. Jan Twardowski
Reposted fromstercum stercum viasistersofmercy sistersofmercy
shithappenss
0284 e174
Reposted fromzungud zungud viasistersofmercy sistersofmercy
shithappenss
W absolutnie każdej relacji damsko męskiej wystarczy postawić sobie jedno proste pytanie: czy chcę być z tą osobą?  Czasami trzeba to pytanie postawić drugiej osobie: czy chcesz ze mną być?


W zdrowym związku jest tylko jedna odpowiedź: tak.
W chorych związkach ludzi problemowych pada odpowiedź: „tak, ale…”.
Tak, ale mam żonę. Tak, ale mieszkamy daleko od siebie. Tak, ale jestem gejem. Tak, ale jestem twoim ojcem. Tak, ale mam brzydkie cycki.
Tam, gdzie problemy, tam zawsze jest jakieś ale.


Głupi ludzie nie rozumieją, że słowo „ale” jest innym określeniem słowa „nie”. Subtelniejszym, zgrabniejszym, mniej bolesnym, ale to wciąż jest: n i e.
— kominek.in / http://www.kominek.in/2012/04/nie-ma-trudnej-milosci-sa-tylko-glupi-ludzie/
shithappenss
1141 9204 500
Reposted fromHeadbanger Headbanger viastraycat straycat
shithappenss
1055 347f
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakajakkowalik kajakkowalik
shithappenss
6660 efc0 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
shithappenss
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialaluna laluna
shithappenss
Reposted fromLane Lane viastraycat straycat
shithappenss
0919 7829 500
Reposted fromLane Lane viastraycat straycat
shithappenss
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
shithappenss
0810 7939 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
shithappenss
Reposted fromFlau Flau vialeonette leonette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl