Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

shithappenss
0364 9678
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
shithappenss
8972 2b0b 500
Reposted fromtfu tfu viainzynier inzynier
shithappenss
8523 86b5 500
Reposted fromdatfeel datfeel viakarolsss karolsss
shithappenss
8058 2bc2 500
“If you can make a woman laugh, you can make her do anything.”  Arthur Miller i Marilyn Monroe
shithappenss
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!

April 17 2018

shithappenss
4194 a456 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
shithappenss
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viairmelin irmelin
shithappenss

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viairmelin irmelin

April 16 2018

shithappenss
Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, że my przesypiamy połowę życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
shithappenss
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
shithappenss
shithappenss
shithappenss
8918 eead 500
shithappenss
- A niech sobie gadają - odparła. - My wiemy, że to nieprawda.
— Sto lat samotności, Gabriel García Márquez
Reposted fromhirondelle hirondelle viagdziejestola gdziejestola
shithappenss
shithappenss
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool viainnocencja innocencja
shithappenss

"Dzisiejszemu światu jest potrzebna nie tyle energia termojądrowa, ile raczej energia zamknięta w ludzkim sercu, którą trzeba wyzwolić" 

— Albert Einstein
Reposted fromavooid avooid viasatyra satyra
shithappenss

April 07 2018

shithappenss
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
shithappenss
0587 b430
Reposted fromgreensky greensky viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl