Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

shithappenss
shithappenss
shithappenss
shithappenss
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
shithappenss
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viairmelin irmelin
shithappenss
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viagdybam gdybam
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viakarolsss karolsss
shithappenss
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

June 07 2017

shithappenss
Reposted fromtowo85 towo85 viaKaera Kaera
shithappenss
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaredshadow redshadow
shithappenss
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viathereadyforthefloor thereadyforthefloor
shithappenss
2083 e6b0
Reposted fromlenka024 lenka024 viaDzessik Dzessik
shithappenss
shithappenss
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viaatramentovva atramentovva
shithappenss
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaatramentovva atramentovva
shithappenss
shithappenss
4659 2bbf 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatwice twice

June 05 2017

shithappenss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl