Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

shithappenss
shithappenss
shithappenss
shithappenss
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viainnocencja innocencja
shithappenss
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viainnocencja innocencja
shithappenss
0318 4842
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainnocencja innocencja

March 19 2017

1869 b576 500

marniethedog:

It’s me lucky day

Reposted fromwit wit viairmelin irmelin
shithappenss
Ciebie to naprawdę śmieszy
Reposted fromjankoza jankoza viairmelin irmelin
shithappenss
8408 2f04 500
Reposted fromMysli-Nieuczesane Mysli-Nieuczesane
shithappenss
4027 78a0 500
Borszewicz.
shithappenss
shithappenss
8560 0a9d
osiecka.
Reposted fromrol rol viaMysli-Nieuczesane Mysli-Nieuczesane
shithappenss
3002 bc89 500
shithappenss
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viaMysli-Nieuczesane Mysli-Nieuczesane
shithappenss
6545 aa08
(...) zresztą nie tylko wargi,
bolą oczy z niepatrzenia,
i dłonie, i opuszki palców bolą też.
siedem przeklętych dni, co tydzień "

March 18 2017

shithappenss

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viafreakish freakish
9996 0a5f 500
Reposted fromidiod idiod viafreakish freakish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl