Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2019

shithappenss


I made it better
Reposted fromlordoftherings lordoftherings viairmelin irmelin
shithappenss
0868 428e
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
shithappenss
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran - "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frombeckycue beckycue viairmelin irmelin
shithappenss
2171 b45c 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viairmelin irmelin
shithappenss
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viaimara imara
shithappenss
5662 a919 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimara imara
8889 b7e9 500

positive-memes:

what matters most

Reposted fromerial erial viainnocencja innocencja
shithappenss
0417 0359 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viainnocencja innocencja
shithappenss
7780 c68b
Reposted fromzciach zciach viainnocencja innocencja
shithappenss
3517 a7e6 500
6470 a486
shithappenss
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
shithappenss
Hłasko
Reposted frommissyseepy missyseepy viagdziejestola gdziejestola
shithappenss
6768 8368 500
Reposted fromnyaako nyaako viainnocencja innocencja
shithappenss
1132 6b46 500
Reposted frompiehus piehus viainnocencja innocencja

July 28 2019

shithappenss
4702 a5b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
shithappenss
4537 5c23 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

July 27 2019

shithappenss

July 22 2019

shithappenss
shithappenss
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl