Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

shithappenss
shithappenss
1256 fe93 500
Reposted fromfrotka frotka
5157 cd69 500
Reposted fromidiod idiod viamushu mushu
shithappenss
Nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromfallintotime fallintotime viaRozaa Rozaa
shithappenss
shithappenss
4105 3f02 500
Reposted fromzajebela zajebela vialoveveryone loveveryone
shithappenss
1697 eb7c 500
shithappenss
3670 de33
Reposted fromflesz flesz vialoveveryone loveveryone
shithappenss
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 vialoveveryone loveveryone
shithappenss
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vialoveveryone loveveryone
shithappenss
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem vialoveveryone loveveryone
shithappenss
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viakiks kiks
shithappenss
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakarolsss karolsss
shithappenss
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
Reposted fromacidovsky acidovsky viagdybam gdybam
shithappenss
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
Reposted fromacidovsky acidovsky viagdybam gdybam
shithappenss
5715 e28d
Reposted fromdomitrz domitrz viagdybam gdybam

July 02 2017

shithappenss

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaatramentovva atramentovva
shithappenss
1613 bcbf
Reposted fromzciach zciach viaatramentovva atramentovva
shithappenss
2494 4a08
Reposted fromfungi fungi viaatramentovva atramentovva
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl