Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

shithappenss
shithappenss
shithappenss
shithappenss
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
shithappenss
8495 c64c
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
shithappenss
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viairmelin irmelin
shithappenss
2805 2304
Reposted fromgreensky greensky viairmelin irmelin
shithappenss
shithappenss
shithappenss
shithappenss
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze vialoveveryone loveveryone
shithappenss
3144 0f45 500
1497 6e6a 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt vialoveveryone loveveryone
shithappenss
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vialoveveryone loveveryone
shithappenss
5545 554a
Reposted fromtfu tfu viaatramentovva atramentovva
shithappenss
1674 18b0
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaatramentovva atramentovva
8487 4849 500
shithappenss
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialoveveryone loveveryone
shithappenss
0004 7d84 500
Reposted frommyword myword viaatramentovva atramentovva
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl