Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

shithappenss
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne vialittlefool littlefool
shithappenss
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaBalladyna Balladyna
shithappenss
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBalladyna Balladyna
shithappenss
2023 afcb 500
Reposted fromdzony dzony vianikotyna nikotyna
shithappenss
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viaalwayshappy alwayshappy
5954 dc5f
Reposted fromdeviate deviate viaalwayshappy alwayshappy

August 10 2017

9328 e502

Sneezing

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viakerio kerio
shithappenss
Reposted fromFlau Flau viafreeway freeway
shithappenss
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
2119 e33a 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viainzynier inzynier
shithappenss
6933 c680
Reposted fromxopolly xopolly viamielle mielle
shithappenss
0429 7864
Reposted fromGIFer GIFer viaundonee undonee
shithappenss
0719 8bd6
Reposted fromscorpix scorpix viamanticore manticore
shithappenss
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viasleeping sleeping
shithappenss
9121 eb3a 500
Reposted fromkaiee kaiee viainzynier inzynier
shithappenss
2835 9947
Reposted fromMiziou Miziou viaatramentovva atramentovva
shithappenss
0609 b74f
Reposted fromohshit ohshit viaatramentovva atramentovva
shithappenss
shithappenss
Tak naprawdę ważna jest tylko chwila
Ta chwila miła czasem to błąd
— Pidżama Porno; Tom Petty spotyka Debbie Harry
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
shithappenss
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl