Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

2844 73c7
Reposted fromtron tron viaAtari Atari
shithappenss
shithappenss
8684 4441 500

70rgasm:

Stanley Kubrick taking a mirror selfie with his daughter, Vivian Kubrick, while Jack Nicholson thought it was a photo of him, on the set of The Shining, 1980.

shithappenss
shithappenss
Nieprawdopodobne to nie znaczy niemożliwe.
— Stephen King " Dobrane Małżeństwo"
Reposted fromdomilee domilee viagdziejestola gdziejestola
1391 1464

itshardtobeyoung:

Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.

shithappenss
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viagdziejestola gdziejestola
shithappenss
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viagdziejestola gdziejestola
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

shithappenss

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viaalwayshappy alwayshappy
shithappenss
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaalwayshappy alwayshappy
shithappenss
Nigdy nie będziemy młodsi niż w tym momencie, a życie ucieka tak szybko. Za 100 lat wszyscy wy, którzy to czytacie i ja, który to piszę, będziemy martwi. Żyjemy dwoma życiami. Tym, które widzą inni. I tym, w którym jesteśmy sami. Jedni ludzie boją się wysokości, inni boją się samotności, są też tacy, którzy boją się węży, czy pająków, lecz najbardziej boimy się siebie. W jednym i drugim życiu kłamiemy. Ale sobie bardziej. Żyjemy iluzjami, które mają nas przekonać, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaalwayshappy alwayshappy

August 12 2017

shithappenss
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja vialoveveryone loveveryone
shithappenss
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
shithappenss
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz viaunconscious unconscious
shithappensshow I plan to live my life
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viakarolsss karolsss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl