Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2020

shithappenss

Hej!
Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego, wiosennego dnia, będziesz mnie miał tu znowu. 

— Włóczykij
Reposted fromejze ejze viasatyra satyra

February 11 2020

shithappenss
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viasatyra satyra
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
shithappenss
1519 1666 500
Reposted fromJapko Japko viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
shithappenss
8357 4272 500
jak ja lubię smogomemy kiedy nam dopierdoli
Reposted fromregcord regcord viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
shithappenss
1599 073b
Reposted frompanimruk panimruk viainnocencja innocencja
shithappenss
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viainnocencja innocencja
shithappenss
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viainnocencja innocencja
shithappenss
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
shithappenss
shithappenss
3342 61e9 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja

January 28 2020

shithappenss
Leniuchowanie jest zdrowe. Uruchamia płynące z wnętrza chęci, pomysły, dążenia. Gorsza jest odwrotność leniuchowania - przymus robienia czegokolwiek.

— Piotr Zborowski, terapeuta
Reposted fromkyte kyte viainnocencja innocencja
shithappenss
1962 8601
Reposted fromstylte stylte viainnocencja innocencja
shithappenss
8298 3b57 500
Reposted fromkarahippie karahippie viainnocencja innocencja
shithappenss
0005 17da 500
Reposted fromdivi divi viainnocencja innocencja
shithappenss
8545 d2d4 500
Reposted fromxawery xawery viaschrodingersdog schrodingersdog

January 12 2020

shithappenss
4873 6c5d
Reposted fromtwice twice viainnocencja innocencja
shithappenss
shithappenss
5560 0257 500
Reposted frompiehus piehus viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...